Sunday, December 27, 2009

Peningkatan Kerohanian

Perkataan kerohanian ialah kata terbitan daripada perkataan roh. maksudnya perihal tentang rohani. Perkataan roh berasal daripada kata 'Ruh'. 'Ruh' dalam bahasa Arab ada dua pengertian literial diertikan pernafasan yang keluar dari jantung dan dalam pengertian istilah ialah al-Latifat al-Rabbaniyyat iaitu persediaan semula jadi yang ada pada jantung untuk menerima dan melihat cahaya kebenaran dan hakikat mutlak melalui mata hatinya. jadi yang dikehendaki dengan batin manusia dalam hubungan Allah, kebersihan dan kekotorannya, sensitif dan tidak sensitifnya, menurun dan meningkatnya, dan sejauh mana komitmennya dengan Hukum Allah

Rujukan :- Abdul Halim El-Muhammady; Bimbingan Rohani; 2008(Cetakan ketiga)

p/s: Sejauh manakah tahap kerohanian di dalam hati tiap-tiap umat Nabi Muhammad pada masa sekarang?

Tepuk dada tanya iman.

No comments:

Post a Comment

Yellow Days